Gdzieś obok nas. Wolontariat

Statystycznie co piąty Polak jest wolontariuszem, tzn, że przynajmniej raz w roku wykonał pracę nieodpłatnie na rzecz innych, np. brał udział w jakiejś ogólnopolskiej akcji takiej jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, w zbiórkach Caritasu czy Czerwonego Krzyża. Pandemia zwiększyła zaangażowanie Polaków w wolontariat. Pojawiły się też nowe formy i pola aktywności – zwłaszcza pomoc chorym i seniorom. W ramach Caritas zaangażowanych jest w ten sposób blisko 90 tys. osób. Na Śląsku prężnie działają wolontariusze Fundacji „Wolne Miejsce”. Wojna na Ukrainie spowodowała mobilizację niemal całego naszego społeczeństwa do pomocy. Czy ten trend obudzi w nas duszę wolontariusza i sprawi, że zmieni się nasze nastawienie do tego stylu aktywności społecznej. Do tej pory pod względem wolontariatu sytuowaliśmy wśród badanych państw na ostatnim miejscu w Europie. Kolejne wydanie „Gdzieś obok nas” wypełnią rozmowy z wolontariuszami o potrzebach, idei pomagania i budzeniu postaw prospołecznych jako stylu życia we współczesnym świecie.

Więcej odcinków

Odcinek 4
Skip to content