Radio Katowice na fali. Dwa kroki stąd. Bieruńskie utopce

Poprzednim razem szukaliśmy słowiańskich tropów na Klemensowej Górce w Lędzinach, o której Karol Miarka w swojej powieści pisał tak: „Ze wszystkich stron łatwy był przystęp, ale nie tak to było przed ośmiu wiekami. Wtedy pagórek ten otoczony był zewsząd wielkiemi jeziorami, tak, że tylko na łodziach do tej górki zbliżać się można było.” Powieść Karola Miarki, jak się okazało, nie jest najlepszym historycznym przewodnikiem po tych terenach. Wiemy jednak, że na pewno wielka woda otaczała Górkę później… w XVI wieku. Pozostała po niej tzw. bieruńska grobla. Czy kryła jakieś opowieści? Dwa kroki stąd wybrała się Małgorzata Lachendro, a jej przewodnikiem jest Piotr Knapczyk z Muzeum Miejskiego w Bieruniu. Audycję zrealizował Kuba Hyrja. 

Więcej odcinków

Odcinek 90
Skip to content