TagiLwów

Lwowska Fala odc. 58 Osadnicy

W audycji: Panie Hemar – ta wróć pan do Lwowa! – 120. rocznica urodzin wielkiego poety emigracyjnego. „Szli na zachód osadnicy” – rzecz o kresowych ekspatriantach w Kłodzku. Wojenne drogi Kresowian: Afryka. Polski Lwów – w hołdzie ofiarom tragedii...

Lwowska Fala odc. 57 Pamiątki

W audycji: Rodzinne pamiątki z Kresów. Plejada wileńskich znakomitości w opowieści prof. St. S. Niciei. Księża kapelani w Katyniu. Dyr. G. Klyszcz – wielkie serce dla kresowych inicjatyw w gliwickiej szkole.

Lwowska Fala odc. 55 Historia Lwowa

W audycji: Adam Zagajewski dojechał do Lwowa. Arystokratka ducha – rzecz o hr. Karolinie Lanckoronskiej. Dzieci i młodzież o historii Lwowa – podsumowanie XI Przeglądu Kultury Kresowej. Bałak nasz kochany z Wiechciem Machnikiem.

Lwowska Fala odc. 50 Twórczość kresowa

W audycji: XI Przegląd Twórczości Kresowej w Gliwicach. Zimowa wyprawa na Huculszczyznę z T. K. Kozłowskim. Spotkanie z Walerym Traczem. Kiedy będą szczepionki za wschodnią granicą? Rocznica Jałty i powstania AK. Koło Młodych w poszukiwaniu śladów...

Lwowska Fala odc. 49 Kresowe Walentynki

W audycji: Kresowe Walentynki – miłosna historia rodem z Wilna. Na narty do Worochty zaprasza T. K. Kozłowski. Znaki pamięci: Album głubczyckich rodzin kresowych. Polacy na nieludzkiej ziemi – opowieść Marii Dutkiewicz o wywózce do Kazachstanu. Jak...

Lwowska Fala odc. 48 Narty i łyżwy

W audycji: Na narty i łyżwy do przedwojennego Lwowa z T. K. Kozłowskim. Wileńskich twórców piosenek prezentuje prof. St. S. Nicieja. Poetyckie marzenia red. Hałasia. Studio Młodych o rocznicy deportacji Polaków z Kresów na Syberię. Prezydent Bytomia...

Lwowska Fala odc. 40 Mikołaj

W audycji: I ty możesz zostać Świętym Mikołajem – akcja świątecznej pomocy i spotkanie z polskim przedszkolem na Kresach. Dlaczego śpiewam po polsku – niewidoma organistka z Kamieńca Podolskiego. Ratowanie polskich kościołów na Wschodzie. Młodzi...

Lwowska Fala odc. 39 Maniuśka ze Lwowa

W audycji: “Maniuśka ze Lwowa” zagości w naszych domach. Kresowe oczekiwania wobec ministra Edukacji i Nauki prof. Czarnka. Co wspólnego ma warszawska syrenka z Kresami? Radio Chorym i ks. M. Rękas – łącznik miedzy PR Lwów i PR Katowice.

Najnowsze wpisy

Skip to content