Tagisbw

Stanisław August Poniatowski

Stanisław August Poniatowski był ostatnim królem Polski i zasiadał na tronie w latach 1764–1795 oraz był ostatnim władcą Rzeczypospolitej Obojga Narodów.Postać niezwykle kontrowersyjna. Bo z jednej strony kontakty króla z Rosja i pożyczanie od Rosji...

Édouard Manet

Édouard Manet to francuski malarz i prekursor impresjonizmu. Znaczący wpływ na jego twórczość miały dzieła XVI-wiecznego malarza szkoły weneckiej – Tycjana.Manet namalował wiele wspaniałych obrazów, które znalazły swoje miejsce w historii sztuki...

John Donne

John Donne to czołowy poeta wczesnego angielskiego baroku, główny przedstawiciel nurtu poezji metafizycznej. Życie miał nadzwyczaj ciekawe, a i jego wiersze jak również polemiki teologiczne i kazania były przyjmowane przez słuchaczy bardzo dobrze...

Francisco Goya

Francisco Goya to hiszpański malarz, grafik i rysownik okresu romantyzmu, nadworny malarz Karola III Burbona, Karola IV Burbona i Ferdynanda VII Burbona.Malował portrety i sceny rodzajowe, ale każdy z nas zna jego co najmniej trzy obrazy, które w...

Skip to content