U Polaków za Olzą – Fundacja „Świetlik” dba o cmentarze na Zaolziu. Wakacje na Zaolziu – półkolonie

W audycji:

  • Radio Katowice na fali – Jabłonków,
  • Wakacje na Zaolziu 2022 – półkolonie w Czeskim Cieszynie (wych. Nela Szarowska), poszukiwania skarbu Ondraszka,
  • Fundacja „Świetlik” z Bydgoszczy porządkuje polski cmentarz ewangelicki w Karwinie-Kopalniach,
  • Szlak Mężczyzn Śląska Cieszyńskiego – Władysława Magiera opowiada o Andrzeju Buzku.

Więcej odcinków

Odcinek 71
Skip to content