Andrzej Wróblewski

W dzisiejszej Szkole Bardzo Wieczorowej dr Anna Matuszyńska przypomni postać wspaniałego malarza Andrzeja Wróblewskiego. Zginał przedwcześnie w Tarach nie dożywając nawet 30 lat. Ale do tego czasu pozostawił wspaniałe serie swoich płócien. Po latach jest doceniany tak w kraju, gdzie za swojego życia miał tylko jedną wystawę, jak i na świecie. Potrafił swoje traumy, a i życie osobiste pokazać w swojej twórczości. Jego malarstwo wzrusza ale i stawia pytania – czy tak musiał i musi wyglądać nasz świat.

Więcej odcinków

Odcinek 12
Skip to content