Dzięki wykładom w naszej Szkole Bardzo Wieczorowej możemy znaleźć się bliżej nauki, a czasem też bliżej natury. Tak będzie dzisiaj, bo Beata Tomanek przypomni nam starą, dla wielu może nieco przerażającą prawdę, że wszystko jest matematyką! A więc natura też. Proszę posłuchać.

Komentarz
  • Dodam od siebie, że to dyskusja o tym, jak dużą rolę odgrywa dziś probabilistyka i statystyka matematyczna we wszelakiej maści naukach przyrodniczych: biologii, ekologii, medycynie.

Więcej odcinków

Odcinek 77
Skip to content