PodcastŚluby Panieńskie, czyli Magnetyzm serca | Słuchowisko Radia Katowice

2023 to rok Aleksandra Fredry – znakomitego komediopisarza, który jak nikt inny w literaturze swojego czasu potrafił szkicować ludzkie postaci. „Śluby panieńskie, czyli Magnetyzm serca” to komediowy utwór dramatyczny Fredry z 1832, napisany wierszem. Premiera miała miejsce we Lwowie w 1833. Głównym tematem utworu jest… miłość. W Roku Fredry w Radiu Katowice powstało słuchowisko z udziałem aktorów Teatru Śląskiego w reżyserii Roberta Talarczyka i realizacji dźwiękowej Jacka Kurkowskiego.

Skip to content