Erotyzm w literaturze w czasach socrealizmu

Socrealizm to okres kilkuletni, który trwał od 1949 do 1953 roku (chociaż też podawane są inne daty). W tym okresie partia żądała od twórców, aby oni malowali, komponowali, pisali sławiąc idee komunistyczne. Prawie wszyscy twórcy w tm okresie poddawali się temu dyktatowi, aby gdy tylko przyjdzie odwilż zacząć tworzyć prawdziwą sztukę. Profesor Magdalena Piekara napisała dwie ksiazki na temat socrealizmu (aktualnie kończy terzecią) i opowiada w Szkole Bardzo Wieczorowej, jak pisarze (głównie) podchodzili w swych powieściach do tematu erotyzmu, seksu, miłości.

Więcej odcinków

Najnowsze wpisy

Odcinek 163
Skip to content