Jan Kasprowicz, to młodopolski poeta, ale też dramaturg, krytyk literacki i tłumacz. Jeden z czternaściorga rodzeństwa, urodził się w Szymborzu pod Inowrocławiem i zawsze marzył, aby wyrwać się z tej wsi w wielki świat i zostać inteligentem. Poprzez swoja naukę a później pracę doszedł do zaszczytów i tytułów. W roku akademickim 1921/1922 Kasprowicz był rektorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie a 29 grudnia 1921 otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Zyskał popularność pisząc wiersze i hymny. Trzykrotnie żonaty, nie miał szczęścia w życiu osobistym. O życiu i twórczości Jana Kasprowicza wykłada w Szkole Bardzo Wieczorowej profesorka Joanna Warońska-Gęsiarz z Uniwersytetu im. Jana Długosza z Częstochowy.

Więcej odcinków

Odcinek 208
Skip to content