Nie z tej Ziemi. Czasoprzestrzeń

Idąc do kina na film 3D mamy na myśli, że idziemy na film prezentowany w grafice trójwymiarowej. Kina 4D, 5D spotykane w wesołych miasteczkach, mają oznaczać dodatkowe doznania, takie jak ruch czy wiatr. Ale czwarty wymiar to coś zupełnie innego, coś co towarzyszy nam zawsze. Czas.

Wszystko, co się dzieje, odbywa się w określonej przestrzeni i w określonym czasie. Udowodnił to dopiero Albert Einstein. Z teorii względności jasno wynika, że cztery wymiary są ze sobą połączone, a czas może być różny w zależności od obserwatora. To rozwiązanie potwierdziło się też w praktyce, choćby w systemie lokalizacji GPS. Zresztą, obejrzyjcie, posłuchajcie i bawcie się dobrze podczas kolejnej podróży Nie z tej Ziemi.

Więcej odcinków

Odcinek 51
Skip to content