Nie z tej Ziemi. Niewidoczna materia

W 1933 roku szwajcarski astronom Fritz Zwicky zauważył, że pewne galaktyki poruszają się tak szybko, że biorąc pod uwagę oddziaływanie grawitacyjne jedynie widzialnej materii, niektóre z nich powinny być wyrzucone z gromady. Tak się jednak nie działo.

Dziś pomówimy o czymś czego nie widać i o czym do końca nie wiemy. Ciemna materia. Jej istnienie zdradzają jedynie wywierane przez nią efekty grawitacyjne. Powiemy też o neutrinach, niezwykle małych cząstek elementarnych należących do leptonów, omówimy też czym są słabo oddziałujące masywne cząstki, czyli WIMP-y (Weakly Interacting Massive Particles).

W tym celu odwiedzimy wirtualnie naukowców Super-Kamiokande nieopodal miejscowości Kamioka w Japonii. To tam mamy do czynienia z Super-Kamioka Neutrino Detection Experiment.

Więcej odcinków

Odcinek 45
Skip to content