Poczet pisarzy polskich. Odc. 20 Jan Kasprowicz

03.03.2020 KATOWICE CINIBA EWA NIEWIADOMSKA RYSZARD KOZIOŁEK 2020 FOT - ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC © ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC +48602108563 mail: areklawry@interia.pl www.areklawrywianiec.com

Jan Kasprowicz (1860-1926) poeta, dramaturg, tłumacz i krytyk literacki, przedstawiciel Młodej Polski. W jego wierszach widoczne są: ekspresjonizm, symbolizm i naturalizm. Wiersz „Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach” Kasprowicza uznawany jest za jeden z najpiękniejszych polskich wierszy pejzażowych.

Dziennikarka Radia Katowice

Komentarze

Więcej odcinków

Najnowsze wpisy

Odcinek 20
Skip to content