Poczet pisarzy polskich. Odc. 22 Leopold Staff

03.03.2020 KATOWICE CINIBA EWA NIEWIADOMSKA RYSZARD KOZIOŁEK 2020 FOT - ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC © ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC +48602108563 mail: areklawry@interia.pl www.areklawrywianiec.com

Leopold Staff (1878-1957) jeden z największych polskich poetów XX wieku. Przedstawiciel „współczesnego” klasycyzmu. Piewca umiaru i harmonii w literaturze. Autor kilkunastu tomików wierszy. Staff zadebiutował utworem „Noce bezsenne”. Zaś jego najbardziej znanym wierszem pozostaje „Deszcz jesienny” omawiany w szkole przez kolejne pokolenia.

Dziennikarka Radia Katowice

Komentarze

Więcej odcinków

Odcinek 22
Skip to content