Powstanie Bar Kochby

Powstanie Bar Kochby to zbrojne wystąpienie Żydów w latach 132–135 n.e., skierowane przeciwko wielkiemu Cesarstwu rzymskiemu, mające na celu zrzucenie rzymskiego zwierzchnictwa nad prowincją Judei. Co było przyczyną tego zrywu narodowo wyzwoleńczego społeczności Żydowskiej? Cesarz Hadrian wydał zarządzenie, aby na miejscu zburzonej Świątyni Jerozolimskiej zbudować Świątynie Jowisza Kapitolńskiego. To bardzo religijnym Żydom nie spodobało się. Ponadto, zabroniono Żydom, pod karą śmierci, ceremonii obrzezania, którą cesarz postrzegał jako formę samookaleczenia. Ale to uderzało w podstawy religii żydowskiej. Wybuchło zatem powstanie, któremu przewodził Bar Kochba. Rzymianie utopili to powstanie we krwi. Zburzyli 50 twierdz oraz 985 miast i wsi. Wymordowali ok. 600 tysięcy Żydów. Te wszystkie fakty sprzed prawie 2 tysięcy lat przypomina historyk Wojciech Dutka.

Więcej odcinków

Najnowsze wpisy

Odcinek 57
Skip to content