Ślady – Realistyczna diagnoza świata

Realistyczna diagnoza świata, Bóg na pierwszym miejscu, wyjście z egoizmu, solidarność, braterstwo i pokój, nadzieja i pocieszenie. Bóg nigdy nie opuszcza swojego Stworzenia. To przesłanie wydobyte z nauczania Ojca Świętego Benedykta XVI.

Dziś po śladach myśli społecznej zmarłego dwa dni temu papieża seniora prowadzi ks. Arkadiusz Wuwer.

Komentarze

Więcej odcinków

Odcinek 39
Skip to content