Felicjan Sławoj Składkowski był generał dywizji Wojska Polskiego, premier II RP, doktorem medycyny i wolnomularzem. Podczas II wojny światowej został internowany w Rumunii, przebywał następnie w Turcji i w Palestynie. Od 1947 mieszkał w Wielkiej Brytanii, gdzie pisał artykuły do polonijnych wydawnictw oraz bardzo ciekawe książki. Zasłynął też swoimi decyzjami dotyczącymi usprawnienia administracji, oraz, dbając o higienę, zarządził, aby w każdym gospodarstwie postawić drewniany domek czyli mówiąc dzisiejszym językiem – toaletę. Od jego nazwiska te toalety w miastach i na wsiach nazywano Sławojkami, z czego bohater dzisiejszego wykładu Marii Trzeciak był bardzo dumny. O jego uwielbieniu dla Marszałka i bezkrytycznym wykonywaniu rozkazów będzie też mowa w tym wykładzie.

Więcej odcinków

Odcinek 45
Skip to content