U Polaków za Olzą – 20-lecie obecności Polski i Czech w Unii Europejskiej

Wizyta marszałek Senatu RP Małgorzaty Kidawa-Błońskiej w Czeskim Cieszynie. Obchody polskich świąt państwowych w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie. W ramach obchodów 20-lecia obecności Polski i Czech w Unii Europejskiej na antenie Radia Katowice 1 maja spotkaliśmy się z państwem Małgorzatą i Zygmuntem Rakowskimi z Czeskiego Cieszyna, którzy bez zastanowienia podkreślali, że na pograniczu, na Zaolziu, szczególnie mamy co świętować.

Więcej odcinków

Odcinek 106
Skip to content