U Polaków za Olzą – Fundacja Braci Wałachów. Oskar Pawlas. Adam Wawrosz

W audycji:

  1. Fundacja Braci Wałachów 3WFoundation – najwięksi filantropowie w Czechach to Polacy z Zaolzia.
  2. Wystawa obrazów Oskara Pawlasa – rozmowa z wnuczką Elżbietą Chmiel.
  3. Legendy Adama Wawrosza z archiwum Radia Katowice.
Adam Wawrosz

Więcej odcinków

Odcinek 59
Skip to content