U Polaków za Olzą – Od Cieszyna sypana dróżeczka

W audycji:
„Od Cieszyna sypana dróżeczka” – spotkanie z prof. Karolem Danielem Kadłubcem.
100. rocznica urodzin Ludwika Cienciały – wspomnienie zaolziańskiego działacza, gawędziarza, twórcy niezapomnianej scenicznej postaci Macieja.


Więcej odcinków

Odcinek 54
Skip to content