U Polaków za Olzą – Powrót do szkół

W audycji: Powrót do szkół po lockdownie – rozmowa z Tomaszem Śmiłowskim, dyr. PSP w Karwinie-Frysztacie. Z Katarzyną Kantor, dyrektorką polskiego przedszkola w Jabłonkowie, rozmowa o obawach dot. testowania dzieci na COVID-19. Szlak Kobiet Śląska Cieszyńskiego z Władysławą Magierą – księżna Jadwiga Cieszyńska. Prof. Halina Grzymała-Moszczyńska z UJ w Krakowie, specjalistka w dziedzinie psychologii kulturowej, o pojęciu „wielości tożsamości”.

Więcej odcinków

Odcinek 33
Skip to content