U Polaków za Olzą – Igrzyska Polonijne i Śląsk Cieszyński w Wikipedii

Fot. PAI

W audycji: Podsumowanie XX Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych w Pułtusku – Henryk Cieślar, wiceprezes ds. sportowych PTTS „Beskid Śląski”. Izabeli Wojtasik z Jabłonkowa droga do Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. „Śląsk Cieszyński w Wikipedii” – projekt Centrum Polskiego Kongresu Polaków w Republice Czeskiej i Wikimedia Polska..

Więcej odcinków

Odcinek 44
Skip to content