U Polaków za Olzą – Słuchowisko

W audycji: Z Bogusławem Słupczyńskim, autorem sztuki „Milcząc o Karwinie”, rozmawiamy o słuchowiskach poświęconych trudnej historii miasta, które zapadło się pod ziemię. Komunikaty w języku polskim od nowego roku na dworcach na Zaolziu. Remont generalny Domu PZKO w Boconowicach.

Więcej odcinków

Odcinek 21
Skip to content