U Polaków za Olzą – Spis powszechny

W audycji: Panele dyskusyjne MSZ, Ambasady RP w Pradze i Konsulatu Generalnego w Ostrawie – tematyka dot. tożsamości, polskości w kontekście Narodowego Spisu Powszechnego Ludności w Czechach – konsul gen. Izabella Wołłejko-Chwastowicz. Wizyta na Uniwersytecie Ostrawskim na Wydziale Filozoficznym w Katedrze Slawistyki gdzie działa Zakład Polonistyki – rozmowa z dr. Jiřím Murycem.

Więcej odcinków

Odcinek 31
Skip to content