U Polaków za Olzą – Szkubaczki oraz spotkanie z poetką Martą Bocek


W audycji:

Pamiętają jeszcze państwo szkubaczki? Na całym Śląsku, po obu stronach Olzy, od jesieni aż do końca karnawału praktykowano wspólne skubanie czy też darcie pierza. Kobiety zbierały się w domu, w którym była panna na wydaniu i szkubały w izbie pierze z gęsi i kaczek. Imprezę, podczas której odtworzono ten zwyczaj, zorganizowało po raz pierwszy Muzeum i Centrum Informacji w Bystrzycy. W drugiej części programu rozmawiamy z poetką i nauczycielką z Zaolzia Martą Bocek.

Więcej odcinków

Odcinek 56
Skip to content