U Polaków za Olzą – Wakacje na Zaolziu

Posłuchaj

W audycji: “Wakacje na Zaolziu” – półkolonie dla dzieci organizowane przez Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej i Kongres Polaków w Republice Czeskiej. Pierwszy zaolziański podcast “O naszych po naszymu”. Rozmowa z Romanem Ligockim i Tomaszem Frankiem.

Komentarze

Więcej odcinków

Odcinek 9
Skip to content