U Polaków za Olzą – Wakacje na Zaolziu

W audycji: „Wakacje na Zaolziu” – półkolonie dla dzieci organizowane przez Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej i Kongres Polaków w Republice Czeskiej. Pierwszy zaolziański podcast „O naszych po naszymu”. Rozmowa z Romanem Ligockim i Tomaszem Frankiem.

Więcej odcinków

Odcinek 9
Skip to content