Poczet pisarzy polskich. Odc. 14 Józef Ignacy Kraszewski

03.03.2020 KATOWICE CINIBA EWA NIEWIADOMSKA RYSZARD KOZIOŁEK 2020 FOT - ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC © ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC +48602108563 mail: areklawry@interia.pl www.areklawrywianiec.com

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) pisarz, publicysta, wydawca i działacz społeczny. Autor ogromnej liczby utworów pisanych wierszem i prozą. Najbardziej znana „Stara baśń” doczekała się ekranizacji. Jak twierdzi profesor Ryszard Koziołek w rozmowie z Ewą Niewiadomską na scenariusz filmu nadaje się też życiorys Kraszewskiego.

Dziennikarka Radia Katowice

Komentarze

Więcej odcinków

Odcinek 14
Skip to content