Poczet pisarzy polskich. Odc. 28 Wisława Szymborska

03.03.2020 KATOWICE CINIBA EWA NIEWIADOMSKA RYSZARD KOZIOŁEK 2020 FOT - ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC © ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC +48602108563 mail: areklawry@interia.pl www.areklawrywianiec.com

Wisława Szymborka (1923-2012) poetka i eseistka. Laureatka Literackiej Nagrody Nobla (1996) Dama Orderu Orła Białego. Jej wiersze, tłumaczone na kilkadziesiąt języków, dają kameralny obraz ludzkich przeżyć i poszukiwań. Wiersz „Nic dwa razy” na stałe zagościł w kanonie lektur szkolnych.

Dziennikarka Radia Katowice

Komentarze

Więcej odcinków

Najnowsze wpisy

Odcinek 28
Skip to content