Poczet pisarzy polskich. Odc. 16 Henryk Sienkiewicz cz. 2

03.03.2020 KATOWICE CINIBA EWA NIEWIADOMSKA RYSZARD KOZIOŁEK 2020 FOT - ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC © ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC +48602108563 mail: areklawry@interia.pl www.areklawrywianiec.com

Henryk Sienkiewicz (1846-1916) powieściopisarz i nowelista. W 1905 roku otrzymał Nagrodę Nobla za całokształt twórczości. Jego książki, należące do kanonu lektur szkolnych, zawsze budziły zainteresowanie reżyserów filmowych i teatralnych. O Sienkiewiczu, którego powinien poznać każdy, z profesorem Ryszardem Koziołkiem rozmawia Ewa Niewiadomska.

Dziennikarka Radia Katowice

Komentarze

Więcej odcinków

Odcinek 16
Skip to content