Poczet pisarzy polskich. Odc. 25 Witold Gombrowicz

03.03.2020 KATOWICE CINIBA EWA NIEWIADOMSKA RYSZARD KOZIOŁEK 2020 FOT - ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC © ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC +48602108563 mail: areklawry@interia.pl www.areklawrywianiec.com

Witold Gombrowicz (1904-1969) wybitny prozaik i dramaturg. W centrum jego twórczości jest człowiek uwikłany w kontekst kulturowy i społeczny. Najważniejsze tytuły Gombrowicza to „Ferdydurke”. „Iwona księżniczka Burgunda”, „Ślub”, „Kosmos”, „Pornografia”. Pod koniec życia był kandydatem do Literackiej Nagrody Nobla.

Dziennikarka Radia Katowice

Komentarze

Więcej odcinków

Odcinek 25
Skip to content