Poczet pisarzy polskich. Odc. 27 Tadeusz Różewicz

03.03.2020 KATOWICE CINIBA EWA NIEWIADOMSKA RYSZARD KOZIOŁEK 2020 FOT - ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC © ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC +48602108563 mail: areklawry@interia.pl www.areklawrywianiec.com

Tadeusz Różewicz (1921- 2014) poeta pokolenia Kolumbów. Dramaturg, prozaik i scenarzysta. W jego twórczości obecny jest człowiek przygnieciony doświadczeniem wojennym i na nim budujący przyszłość. Wiersz „Ocalony” jest jednym z najlepszych przykładów takiej literatury, podobnie jak dramat „Kartoteka” , który przetłumaczony na kilkadziesiąt języków i jest stale obecny na scernach teatranych.

Dziennikarka Radia Katowice

Komentarze

Więcej odcinków

Odcinek 27
Skip to content