Poczet pisarzy polskich. Odc. 4 – Mikołaj Sęp Szarzyński

03.03.2020 KATOWICE CINIBA EWA NIEWIADOMSKA RYSZARD KOZIOŁEK 2020 FOT - ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC © ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC +48602108563 mail: areklawry@interia.pl www.areklawrywianiec.com

Mikołaj Sęp Szarzyński – uważany za najwybitniejszego, obok Jana Kochanowskiego, twórcę literatury staropolskiej. Pisał po polsku i po łacinie. Był autorem sonetów, pieśni, liryków patriotycznych i erotyków. W swojej poezji próbował przestudiować człowieka jako całość – jego duchowość i cielesność.

Dziennikarka Radia Katowice

Komentarze

Więcej odcinków

Odcinek 4
Skip to content