Poczet pisarzy polskich. Odc. 5 – Jan Chryzostom Pasek

Jan Chryzostom Pasek – jedna z barwniejszych postaci polskiej literatury. Pochodził ze szlachty. Wykształcenie zdobył w kolegium jezuickim w Rawie Mazowieckiej. Prowadził barwne i awanturnicze życie. Jego „Pamiętniki” są niezwykle barwnym zapisem polskiej obyczajowości XVII wieku. Stały się inspiracją dla wielkich twórców literatury, wśród których byli miedzy innymi :Mickiewicz, Słowacki i Sienkiewicz.

Dziennikarka Radia Katowice

Więcej odcinków

Odcinek 5
Skip to content