Poczet pisarzy polskich. Odc. 8 Adam Mickiewicz cz. 1

03.03.2020 KATOWICE CINIBA EWA NIEWIADOMSKA RYSZARD KOZIOŁEK 2020 FOT - ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC © ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC +48602108563 mail: areklawry@interia.pl www.areklawrywianiec.com

Adam Mickiewicz jeden z trzech największych poetów romantycznych. Autor „Pana Tadeusza”, „Dziadów”, „Ballad i romansów”, które od dziesięcioleci pozostają na liście lektur szkolnych. Był działaczem patriotycznym i społecznym, tłumaczem i nauczycielem akademickim. Bywa porównywany do Byrona i Goethego. Jego życie, również na emigracji, było nierozerwalnie związane z historią Polski. „Mickiewicz jest największym „lewiatanem” polskiej literatury” – mówi profesor Ryszard Koziołek w rozmowie z Ewą Niewiadomską

Dziennikarka Radia Katowice

Komentarze

Więcej odcinków

Odcinek 8
Skip to content