Poczet pisarzy polskich. Odc. 7 Benedykt Chmielowski

03.03.2020 KATOWICE CINIBA EWA NIEWIADOMSKA RYSZARD KOZIOŁEK 2020 FOT - ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC © ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC +48602108563 mail: areklawry@interia.pl www.areklawrywianiec.com

Benedykt Chmielowski – twórca jednej z pierwszych polskich encyklopedii, która do dziś jest obiektem zarówno zachwytów jak i szyderczej krytyki. Urodził się w 1700 roku w Łucku, zmarł w w 1763 w Firlejowie. Był polskim księdzem katolickim i pisarzem dewocyjnym. Wspomniana encyklopedia nosi tytuł „Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej scjencji pełna”. Dziełem pisarza był również niezwykle popularny modlitewnik „Bieg roku całego”.

Dziennikarka Radia Katowice

Komentarze

Więcej odcinków

Odcinek 7
Skip to content