U Polaków za Olzą – Ekslibrisy Zbigniewa Kubeczki. Rekord czytania na przerwie. Ratownik z Trzyńca

W audycji:
„Gimpel czyta” – bicie rekordu czytania na przerwie w Polskim Gimnazjum im. J. Słowackiego w Czeskim Cieszynie,
wystawa ekslibrisów zaolziańskiego grafika Zbigniewa Kubeczki w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie z okazji 85. urodzin artysty z Orłowej,
Dzień Ratownictwa Medycznego na rynku w Cieszynie – transgraniczne świętowanie razem z ratownikami medycznymi z Trzyńca.

Więcej odcinków

Odcinek 98
Skip to content