U Polaków za Olzą – Trudna historia Śląska Cieszyńskiego sprzed ponad 100 lat

Wkroczenie wojsk polskich do Cieszyna po rozejmie z Czechami w lutym 1919
Wkroczenie wojsk polskich do Cieszyna po rozejmie z Czechami w lutym 1919

28 października 1918 r. Czechosłowacja wyodrębniła się z Austro-Węgier. W tym samym dniu do Genewy przybyła czesko-słowacka delegacja, w której uczestniczyli: Karel Kramář, który w listopadzie został pierwszym w historii premierem Czechosłowacji oraz Edvard Beneš, późniejszy prezydent kraju. Na Placu Wacława odbyła wielka manifestacja patriotyczna, a u stóp pomnika św. Wacława pisarz Alois Jirásek odczytał zgromadzonym ustawę o powstaniu Czechosłowacji.
Od 1918 w stosunkach między Czechosłowacją a Polską dochodziło do konfliktów wokół kilku spornych terenów, z czego największy na terenie Śląska Cieszyńskiego.
Aby jednak zrozumieć skomplikowane losy tej ziemi oraz problematykę ustalania granicy, trzeba rozpocząć od historii Księstwa Cieszyńskiego.

Więcej odcinków

Odcinek 99
Skip to content