U Polaków za Olzą – Fundacja Świetlik. Zespoły „Zaolzi i Zaolzioczek”. Wspomnienia Alberta Grzebienia

W audycji: 
– bydgoska Fundacja „Świetlik” na Zaolziu – przywracanie pamięci staremu cmentarzowi ewangelickiemu w Karwinie-Meksyku,
– jubileuszowa prapremiera zespołów „Zaolzi” i „Zaolzioczek” działających przy MK PZKO w Jabłonkowie,
– spływy kajakowe w Boguminie przed ponad 80 laty – wspomina Albert Grzebień. 

Więcej odcinków

Odcinek 95
Skip to content