U Polaków za Olzą – Kino na granicy

W audycji: Literaturoznawca dr Michał Przywara z Uniwersytetu Ostrawskiego przygotowuje wraz z Książnicą Cieszyńską wirtualną odsłonę wystawy poświęconej literaturze polskiej na Zaolziu. Dlaczego nie mówimy „literatura zaolziańska” i co znajdziemy w internecie? 21 sierpnia miała się rozpocząć, przełożona już wcześniej z maja, 22. edycja Kina na granicy. Przegląd filmowy nad Olzą został jednak odwołany – rozmowa z Jolantą Dygoś. IV Międzynarodowa Wystawa Produktów Regionalnych w Ustroniu, okazja do zaprezentowania się certyfikowanych wytwórców z Mikroregionu Górolsko Swoboda z Trójstyku. Czym jest marka „Górolsko Swoboda produkt regionalny®” wyjaśnia jej koordynator Leszek Richter z MK PZKO w Jabłonkowie.

Więcej odcinków

Odcinek 15
Skip to content