U Polaków za Olzą – Literatura polska

W audycji: rozMYwani# Literatura polska na Zaolziu 1920-2020 – po wystawie Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie oprowadza autor Wojciech Święs. „Na posiónku pisane” – znany zaolziański gazda, baca Michał Milerski, pracownik naukowy Wydziału Genetyki i Hodowli Zwierząt Instytutu Badawczego Produkcji Zwierzęcej w Pradze pisze felietony dla „Głosu”, Gazety Polaków w Republice Czeskiej. Jeden z ostatnich sejmików gminnych przed Zgromadzeniem Ogólnym Kongresu Polaków w RC w Stonawie – rozmowa z prezesem MK PZKO Wojciechem Febrem.

Więcej odcinków

Najnowsze wpisy

Odcinek 14
Skip to content