U Polaków za Olzą – Matury, Szlak kobiet i Bronisław Liberda

W dzisiejszej audycji:

Matury w Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie.

Wspomnienie o zaolziańskim malarzu, grafika, rysowniku i ilustratorze Bronisławie Liberdzie, który zmarł 31 maja w wieku 82 lat.

Odbudowa zabytkowego drewnianego kościoła w Trzyńcu-Gutach z 1563 roku, który został podpalony i spłonął doszczętnie w nocy 1 na 2 sierpnia 2017 roku.

Spotkanie z Władysławą Magierą na Szlaku Kobiet Śląska Cieszyńskiego – poetka Anna Filipek z Łomnej Dolnej.

Więcej odcinków

Odcinek 4
Skip to content