„Wielka smuta” – tak nazywany jest okres kryzysu Carstwa Rosyjskiego od śmierci ostatniego cara z dynastii Rurykowiczów w 1598 do objęcia tronu przez dynastię Romanowów w roku 1613. Intryga goni wówczas intrygę, pojawia się wielu uzurpatorów pragnących przejąć tron przy pomocy interwencji wojsk polskich i szwedzkich. Ale także wybucha kryzys gospodarczy, pojawiają się klęski żywiołowe i ogromny głód na całym obszarze Rosji. No i zjawia się Dymitr mówiący: Jam ci jest prawowitym spadkobiercą. To mnie należny się tron? Ale na Kremlu już jest car …O tym co wówczas działo się w Rosji i w jaki sposób panowie polscy wraz z królem polskim chcieli rządzić w Moskwie opowiada Maria Trzeciak.

Więcej odcinków

Odcinek 63
Skip to content